W sprawie szkolenia zamkniętego z zakresu Gmina rozlicza VAT za jednostki budżetowe trener Michał Szczypiór-prosimy o kontakt z Wydawcą (email, tel).

Szczególnie polecamy
Wzory zarządzeń centralizacyjnych VAT Wzory zarządzeń centralizacyjnych VAT

Najnowsza pozycja wydawnicza zawiera wzory zarządzeń centralizacyjnych VAT wraz z wyjaśnieniami i instrukcjami. Książka zawiera również płytę CD wraz z wzorami w wersji edytowalnej - 700 stron


Zobacz szczególy
Gmina rozlicza VAT za jednostki budżetowe Gmina rozlicza VAT za jednostki budżetowe

29 września 2015 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), na który czekały wszystkie gminy w Polsce. Jest to rewolucyjna zmiana przepisów, dzięki którym gminy będą mogły odzyskać miliony nadpłaconego podatku VAT nawet za ostatnie 5 lat W związku z tak duża zmianą przepisów prawa w tym zakresie, Wydawnictwo OMEGA Krajowy Instytut Rachunkowości, Podatków i Finansów przedstawia ofertę najnowszej książki „Gmina rozlicza VAT za jednostki budżetowe” dostępnej już od 20 października 2015 roku.

Zobacz szczególy
Vat od podstaw dla szkół Vat od podstaw dla szkół



Zobacz szczególy
Szkoły rozliczają wynagrodzenia Szkoły rozliczają wynagrodzenia



Zobacz szczególy
Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji - z przykładami księgowań Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji - z przykładami księgowań




Zobacz szczególy
Vademecum Prawne dla Gmin oraz Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z procedurami przymusowego poddania się leczeniu odwykowemu. Narodowy Plan Zdrowia na lata 2016-2020 Vademecum Prawne dla Gmin oraz Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z procedurami przymusowego poddania się leczeniu odwykowemu. Narodowy Plan Zdrowia na lata 2016-2020

Stan prawny 1 stycznia 2017.

Książka zawiera orzeczenia sądowe wraz z tezami i komentarzem dotyczące poprawności realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tezy i komentarze dotyczą błędów popełnianych przez Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na tle stosowania w/w ustawy.
Umieszczone w pozycji orzeczenia (wraz z tezami i komentarzem) dotyczą również pozycji ustrojowo-prawnej gmin w zakresie wydawania zezwoleń m.in  na sprzedaż alkoholu , zasad ustalania lokalizacji punktów sprzedaży oraz prawidłowości stosowania sankcji za niestosowanie przepisów ustawy.

Publikacja zawiera także szczegółowe procedury poddawania przymusowemu leczeniu odwykowemu (działania 1-9), zasady tworzenia Komisji Alkoholowych, wyboru członków Komisji oraz Narodowy Plan Zdrowia na lata 2016-2020 ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za realizację tego planu.

Dodatkowo w książce ujęty został raport Najwyższej Izby Kontroli o stanie i realizacji zadań nałożonych na Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zobacz szczególy
Rachunkowość, podatki i finanse instytucji kultury w 2017 roku Rachunkowość, podatki i finanse instytucji kultury w 2017 roku

Rachunkowość, podatki i finanse instytucji kultury

w pismach RIO, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z przeglądem orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Stan prawny: 1 stycznia 2017r.





Zobacz szczególy
Nowości:

zobacz      do koszyka
Wzory zarządzeń centralizacyjnych VAT
Wzory zarządzeń centralizacyjnych VAT

stara cena: 199.00 zł
nowa cena: 179,0 zł
zobacz      do koszyka
Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji - z przykładami księgowań
Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji - z przykładami księgowań

stara cena: 169.00 zł
nowa cena: 149,0 zł
zobacz      do koszyka
Podatki w spółdzielniach mieszkaniowych w 2016 roku
Podatki w spółdzielniach mieszkaniowych w 2016 roku

cena: 169.00 zł

zobacz      do koszyka
Vat od podstaw dla szkół
Vat od podstaw dla szkół

stara cena: 129.00 zł
nowa cena: 119,0 zł
zobacz      do koszyka
Rachunkowośc i podatki spółdzielni mieszkaniowych. Przegląd orzecznictwa sądowego wraz z wytycznymi Ministerstwa Finansów
Rachunkowośc i podatki spółdzielni mieszkaniowych. Przegląd orzecznictwa sądowego wraz z wytycznymi Ministerstwa Finansów

cena: 159.00 zł
zobacz      do koszyka
Szkoły rozliczają wynagrodzenia
Szkoły rozliczają wynagrodzenia


zobacz      do koszyka
Vademecum Prawne dla Gmin oraz Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z procedurami przymusowego poddania się leczeniu odwykowemu. Narodowy Plan Zdrowia na lata 2016-2020
Vademecum Prawne dla Gmin oraz Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z procedurami przymusowego poddania się leczeniu odwykowemu. Narodowy Plan Zdrowia na lata 2016-2020

cena: 169.00 zł
zobacz      do koszyka
Rachunkowość, podatki i finanse instytucji kultury w 2017 roku
Rachunkowość, podatki i finanse instytucji kultury w 2017 roku

cena: 139.00 zł
zobacz      do koszyka
OBOWIĄZKI GMIN ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM PREDEFINIOWANEGO VAT OD 1 STYCZNIA 2016R.
OBOWIĄZKI GMIN ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM PREDEFINIOWANEGO VAT OD 1 STYCZNIA 2016R.


zobacz      do koszyka
Gmina rozlicza VAT za jednostki budżetowe
Gmina rozlicza VAT za jednostki budżetowe

cena: 119.00 zł
zobacz      do koszyka
Ustawa 500+ czyli zasady wypłaty świadczeń dla rodzin z minimum dwójką dzieci
Ustawa 500+ czyli zasady wypłaty świadczeń dla rodzin z minimum dwójką dzieci

stara cena: 109.00 zł
nowa cena: 59,00 zł
zobacz      do koszyka
OBOWIĄZKI INSTYTUCJI KULTURY ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM PREDEFINIOWANEGO VAT OD 1 STYCZNIA 2016R.
OBOWIĄZKI INSTYTUCJI KULTURY ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM PREDEFINIOWANEGO VAT OD 1 STYCZNIA 2016R.

stara cena: 169.00 zł
nowa cena: 99,00 zł

zobacz      do koszyka
VAT u komornika sądowego od 1 października 2015r. –zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów po wyroku Trybunału Sprawiedliwości TSUE C-456/07 oraz C-235/85
VAT u komornika sądowego od 1 października 2015r. –zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów po wyroku Trybunału Sprawiedliwości TSUE C-456/07 oraz C-235/85

cena: 169.00 zł



Presshouse Presshouse Isabelle Wierzbicka
ul. Zaułek Rogoziński 7 A lok. 26      51-116 Wrocław
Tel/fax: 071 73 36 796       e-mail: presshouse@vp.pl
NIP: 898-187 50 43            REGON: 020625718
Nr rachunku bankowego: BRE Bank SA 09 1140 2017 0000 4902 0721 1610