W sprawie szkolenia zamkniętego z zakresu Gmina rozlicza VAT za jednostki budżetowe trener Michał Szczypiór-prosimy o kontakt z Wydawcą (email, tel).

Szczególnie polecamy
Wzory zarządzeń centralizacyjnych VAT Wzory zarządzeń centralizacyjnych VAT

Najnowsza pozycja wydawnicza zawiera wzory zarządzeń centralizacyjnych VAT wraz z wyjaśnieniami i instrukcjami. Książka zawiera również płytę CD wraz z wzorami w wersji edytowalnej - 700 stron


Zobacz szczególy
Gmina rozlicza VAT za jednostki budżetowe Gmina rozlicza VAT za jednostki budżetowe

29 września 2015 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), na który czekały wszystkie gminy w Polsce. Jest to rewolucyjna zmiana przepisów, dzięki którym gminy będą mogły odzyskać miliony nadpłaconego podatku VAT nawet za ostatnie 5 lat W związku z tak duża zmianą przepisów prawa w tym zakresie, Wydawnictwo OMEGA Krajowy Instytut Rachunkowości, Podatków i Finansów przedstawia ofertę najnowszej książki „Gmina rozlicza VAT za jednostki budżetowe” dostępnej już od 20 października 2015 roku.

Zobacz szczególy
Podatki w spółdzielniach mieszkaniowych w 2017 r. Podatki w spółdzielniach mieszkaniowych w 2017 r.Zobacz szczególy
Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa... Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa...

Pełny tytuł książki:
Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji - z przykładami księgowań
Stan prawny 1 stycznia 2017.

Książka zawiera orzeczenia sądowe wraz z tezami i komentarzem dotyczące poprawności realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tezy i komentarze dotyczą błędów popełnianych przez Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na tle stosowania w/w ustawy.
Umieszczone w pozycji orzeczenia (wraz z tezami i komentarzem) dotyczą również pozycji ustrojowo-prawnej gmin w zakresie wydawania zezwoleń m.in  na sprzedaż alkoholu , zasad ustalania lokalizacji punktów sprzedaży oraz prawidłowości stosowania sankcji za niestosowanie przepisów ustawy.

Publikacja zawiera także szczegółowe procedury poddawania przymusowemu leczeniu odwykowemu (działania 1-9), zasady tworzenia Komisji Alkoholowych, wyboru członków Komisji oraz Narodowy Plan Zdrowia na lata 2016-2020 ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za realizację tego planu.

Dodatkowo w książce ujęty został raport Najwyższej Izby Kontroli o stanie i realizacji zadań nałożonych na Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zobacz szczególy
brak zdjęcia Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa....
Zobacz szczególy
Szkoły rozliczają wynagrodzenia Szkoły rozliczają wynagrodzeniaZobacz szczególy
Vat od podstaw dla szkół Vat od podstaw dla szkółZobacz szczególy
Rachunkowość, podatki i finanse instytucji kultury w 2017 roku Rachunkowość, podatki i finanse instytucji kultury w 2017 roku

Rachunkowość, podatki i finanse instytucji kultury

w pismach RIO, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z przeglądem orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Stan prawny: 1 stycznia 2017r.

Zobacz szczególy
brak zdjęcia Zasady sporządzania pierwszej scentralizowanej deklaracji podatkowej przez JST i jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe i zakłady budżetowe)

Pozycja omawia szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań informacyjnych z zakresu podatku VAT przez jednostki budżetowe do gmin i powiatów, po tzw. centralizacji VAT. Należy przypomnieć, że do 25 lutego 2017r. wszystkie gminy w Polsce będą miały obowiązek przekazać organowi podatkowemu, tzw. pierwszą łączną, scentralizowaną deklarację podatkową VAT-7. Deklaracja ta będzie zawierała dane przekazane przez wszystkie jednostki budżetowe w podziale na sprzedaż opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą VAT a po stronie zakupowej podatek VAT naliczony do odliczenia z zastosowaniem tzw. prepoporcji określanej odrębnie dla każdej z jednostek budżetowych. Proponowana pozycja przedstawia zasady sporządzania tzw. deklaracji cząstkowej przez wszystkie jednostki budżetowe, prowadząc krok po kroku poprzez wszystkie pozycje deklaracji, omawiając poszczególne pola, co i gdzie i jak należy wyliczyć sprzedaż, określić obowiązek podatkowy i podstawę opodatkowania. Największą trudność stanowi prewskaźnik, gdyż ustawodawca nie dostosował wzoru deklaracji podatkowej dla potrzeb sprawozdawczości jednostek budżetowych do gminy, co powoduje komplikacje we właściwych zasadach udokumentowania wielkości odliczanego podatku VAT. Trudność stanowi również właściwe zaklasyfikowanie czynności jednostek budżetowych do działalności gospodarczej, wyliczenia obrotu z działalności gospodarczej dla potrzeb prewskaźnika i wielokrotnie wskaźnika odliczeń VAT. Dla większości jednostek budżetowych są to zadania nowe i trudne, gdyż do końca 2016r. prawie żadna jednostka budżetowa w Polsce nie miała do czynienia z podatkiem VAT. Tym samym pozycja-poradnik- pomoże księgowym jednostek budżetowych na sporządzenie prawidłowego pierwszego sprawozdania z zakresu podatku VAT. Przyjęta koncepcja książki –poradnik-powoduje, że pozycja ta stanowi praktyczne narzędzie służące przygotowaniu cząstkowych deklaracji podatkowych, eliminując do minimum ryzyko popełnienia błędu a co za tym idzie i odpowiedzialności karnoskarbowej za popełnione błędy.
Zobacz szczególy
Nowości:

zobacz      do koszyka
brak zdjęcia
Zasady sporządzania pierwszej scentralizowanej deklaracji podatkowej przez JST i jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe i zakłady budżetowe)

cena: 149.00 zł
zobacz      do koszyka
Podatki w spółdzielniach mieszkaniowych w 2017 r.
Podatki w spółdzielniach mieszkaniowych w 2017 r.

cena: 129.00 zł
zobacz      do koszyka
Wzory zarządzeń centralizacyjnych VAT
Wzory zarządzeń centralizacyjnych VAT

cena: 149.00 zł

zobacz      do koszyka
Rachunkowość, podatki i finanse instytucji kultury w 2017 roku
Rachunkowość, podatki i finanse instytucji kultury w 2017 roku

cena: 139.00 zł
zobacz      do koszyka
brak zdjęcia
Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa....

stara cena: 129.00 zł
nowa cena: 119,0 zł
zobacz      do koszyka
Vat od podstaw dla szkół
Vat od podstaw dla szkół

stara cena: 129.00 zł
nowa cena: 99,00 zł

zobacz      do koszyka
Rachunkowośc i podatki spółdzielni mieszkaniowych. Przegląd orzecznictwa sądowego wraz z wytycznymi Ministerstwa Finansów
Rachunkowośc i podatki spółdzielni mieszkaniowych. Przegląd orzecznictwa sądowego wraz z wytycznymi Ministerstwa Finansów

cena: 119.00 zł
zobacz      do koszyka
Ustawa 500+ czyli zasady wypłaty świadczeń dla rodzin z minimum dwójką dzieci
Ustawa 500+ czyli zasady wypłaty świadczeń dla rodzin z minimum dwójką dzieci

cena: 39.00 zł
zobacz      do koszyka
Szkoły rozliczają wynagrodzenia
Szkoły rozliczają wynagrodzenia

cena: 99.00 zł

zobacz      do koszyka
Gmina rozlicza VAT za jednostki budżetowe
Gmina rozlicza VAT za jednostki budżetowe

stara cena: 119.00 zł
nowa cena: 99,00 zł
zobacz      do koszyka
OBOWIĄZKI GMIN ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM PREDEFINIOWANEGO VAT OD 1 STYCZNIA 2016R.
OBOWIĄZKI GMIN ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM PREDEFINIOWANEGO VAT OD 1 STYCZNIA 2016R.

cena: 99.00 zł
zobacz      do koszyka
OBOWIĄZKI INSTYTUCJI KULTURY ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM PREDEFINIOWANEGO VAT OD 1 STYCZNIA 2016R.
OBOWIĄZKI INSTYTUCJI KULTURY ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM PREDEFINIOWANEGO VAT OD 1 STYCZNIA 2016R.

stara cena: 169.00 zł
nowa cena: 99,00 zł

zobacz      do koszyka
Vademecum Prawne dla Gmin oraz Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
Vademecum Prawne dla Gmin oraz Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...

cena: 99.00 zł
zobacz      do koszyka
VAT u komornika sądowego od 1 października 2015r. –zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów po wyroku Trybunału Sprawiedliwości TSUE C-456/07 oraz C-235/85
VAT u komornika sądowego od 1 października 2015r. –zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów po wyroku Trybunału Sprawiedliwości TSUE C-456/07 oraz C-235/85

cena: 79.00 złPresshouse Presshouse Isabelle Wierzbicka
ul. Zaułek Rogoziński 7 A lok. 26      51-116 Wrocław
Tel/fax: 071 73 36 796       e-mail: presshouse@vp.pl
NIP: 898-187 50 43            REGON: 020625718
Nr rachunku bankowego: BRE Bank SA 09 1140 2017 0000 4902 0721 1610